top of page

Alternativní zdroje tepla

  • provádíme dodávku a montáž alternativních zdrojů tepla pro vytápění a ohřev TUV

  • nově montáž beztlakových solárních systémů bez nutnosti spotřeby tepla při přebytku

  • specializujeme se na produkty společnosti

VAILLANT

Termické solární systémy

 

Základním principem všech systémů je to, že se přednostně odebírá teplo ze solárních kolektorů odkud je rozváděno pro ohřev teplé užitkové vody nebo otopné vody. V té době jsou ostatní zdroje odstaveny. Pokud je tepla přebytek využívá se pro ohřev vody v bazénu nebo pro podporu vytápění. V případě, že není dostatek slunečního záření (zataženo, noc),  nastupuje záložní zdroj energie (např. elektrický dohřev pro ohřev TUV a stávající kotel pro ohřev otopné vody) a užitková voda příp. otopná voda předehřátá solárním systémem se tímto zdrojem dohřívají. Systém je řízen mikroprocesorovým regulačním zařízením. Toto zařízení hlídá, který ze zdrojů právě dodává teplo a reguluje odběr a potřeby tepla dle předem nastaveného režimu. Všechno toto se pak děje automaticky bez zásahu uživatele objektu. 

Tepelné čerpadlo

 

Řadí mezi alternativní zdroje energie, protože umožňují odnímat teplo z okolního prostředí (vody, vzduchu nebo země), převádět ho na vyšší teplotní hladinu a následně účelně využít pro vytápění nebo přípravu teplé vody. 

Typy čerpadel: (země/voda) – (voda/voda) – (vzduch/voda) – (vzduch/vzduch)

bottom of page