top of page

Vytápění

  • provádíme veškeré práce související s vytápěním rodinných domů, bytů i komerčních prostor

  • zajišťujeme tlakové a topné zkoušky, fotodokumentace instalací a projektové dokumentace

  • specializujeme se na produkty společností

VAILLANT   zdroj tepla

KORADO-ISAN-JAGA-P.M.H.   radiátory

REHAU   podlahové vytápění

Elektrokotle

 

Elektrokotel je svou konstrukcí určen k použití v teplovodních otopných systémech s nuceným oběhem vody. Slouží k ohřevu otopné vody, která je v systému ústředního nebo etážového topení čerpadlem rozváděna k radiátorům nebo do podlahového vytápění.Je vybaven válcovým výměníkem s topnými spirálami a hydroblokem, který slučuje oběhové čerpadlo, pojistný ventil a automatický odvzdušňovací ventil. Ke kompenzaci tepelné roztažnosti otopné vody v systému slouží vestavěná expanzní nádoba.

 

Plynové kotle – montáž  bude ukončena 07/2015

 

Je navržen pro vytápění na zemní plyn a kapalný plyn - propan s odvodem spalin do komína s možností nastavení výkonu v rozsahu 40 až 100 %. Kotel je vybaven elektronickým zapalováním a plynulou regulací výkonu. Součástí kotle je čerpadlo, expanzní nádoba, pojistný ventil a spalinový senzor. Kotle jsou zejména určeny pro připojení k nepřímotopným zásobníkovým ohřívačům. Kotle jsou dvojího typu  - závěsný a stacionární.

 

Plynové kondenzační kotle

 

Je navržen záměrně pro kondenzační provoz, tzn., že přímo v kotli má dochází ke kondenzaci vlhkosti z vodní páry obsažené ve spalinách.Kotel tak navyšuje svoji účinost a snižuje spotřebu plynu oproti standardním plynovým kotlům. Jedná se o systém s nízkoteplotním spádem. Při každém spalování vznikají vodní páry, které u běžných plynových spotřebičů odcházejí ve spalinách bez užitku do atmosféry. Kondenzační kotle umožňují kondenzaci podstatné části vodních par ještě ve spotřebiči a takto odebrané teplo zpětně využívají k ohřevu vody v topném systému. Uvedeným způsobem lze dosáhnout účinnosti až 109 %. Kondenzační kotle tedy mají v porovnání s klasickými kotli o 15 % vyšší účinnost.

Kotle na biomasu

 

Patří do širší skupiny kotlů na tuhá paliva. Mezi biomasu určenou pro vytápění řadíme především kusové dřevo, pelety, štěpku, popř. obilí. Kotle na biomasu lze rozdělit podle několika kritérií: palivo (jedno druhové, více druhů paliva), přidávání paliva (ruční přidávání, automatické kotle), umístění (interiérové kotle, kotle do technické místnosti), technologie spalování (pyrolytické) a také podle výkonu.

bottom of page